Privacy Informatie 

beeldSTEIL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. beeldSTEIL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken / verkopen.

beeldSTEIL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • overig: persoonsgegevens die je verstrekt b.v. in correspondentie en/of telefonisch

Ontvang je onze nieuwsbrief dan staat je email adres in onze Mailchimp account.


beeldSTEIL gebruikt de gegevens op de volgende wijze:

  • indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief (‘newsletter’) gebruiken we je naam en e-mailadres om je te informeren over de ontwikkelingen rondom beeldSTEIL en om je op de hoogte te houden van speciale events, blog updates en nieuws op het gebied van o.a. fotografie, interieur en design. Wanneer je hier niet langer prijs op stelt, dan kun je je uitschrijven via de link in de e-mail of ons verzoeken je van deze lijst te halen;
  • indien je reageert via social media, een actie of het contactformulier, beeldSTEIL gebruikt dan je gegevens om contact met je op te nemen;
  • indien noodzakelijk verwerkt beeldSTEIL persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.


Derden

beeldSTEIL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Ook delen wij geen gebruikersinformatie met derden. beeldSTEIL en door ons ingeschakelde derden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. beeldSTEIL zal gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak / overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website / dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

beeldSTEIL neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

beeldSTEIL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. beeldSTEIL gebruikt technische en functionele cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen. Indien gewenst kun je je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek geen cookies ontvangt en eerder opgeslagen informatie wordt verwijderd.


Feedback

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. beeldSTEIL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch nog aanleiding zien voor vragen, een aanvulling/aanpassing, dan kun je contact met ons opnemen via de mail.

Using Format