Privacy Informatie 

beeldSTEIL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. beeldSTEIL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

beeldSTEIL gebruikt de gegevens op de volgende wijze:

  • indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief (‘newsletter’) gebruiken we je naam en e-mailadres om je te informeren over de ontwikkelingen rondom beeldSTEIL en om je op de hoogte te houden van speciale events, blog updates en nieuws op het gebied van o.a. fotografie, interieur en design. Wanneer je hier niet langer prijs op stelt, dan kun je je uitschrijven via de link in de e-mail;
  • indien je reageert via het contactformulier dan gebruikt beeldSTEIL je gegevens om contact met je op te nemen;
  • gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

beeldSTEIL verkoopt je gegevens niet

beeldSTEIL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Ook delen wij geen gebruikers informatie met derden. beeldSTEIL en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. beeldSTEIL gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Indien gewenst kun je je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek geen cookies ontvangt. 

Feedback
Als je nog vragen hebt over de privacy verklaring van beeldSTEIL, dan kunt je contact met ons opnemen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling/aanpassing, dan kun je contact opnemen via de mail.

 


Privacy Information

beeldSTEIL respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. beeldSTEIL will not sell your personal details to third parties.

beeldSTEIL uses the data in the following way:

  • if you register for our newsletter we use your name and e-mail address to inform you about the developments concerning beeldSTEIL and to keep you informed of special events, blog updates and news in the field of photography, interior and design. If you no longer appreciate this, you can unsubscribe via the link in the e-mail;
  • if you get to us using the contact form, BeeldSTEIL will use your details to contact you;
  • information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.

beeldSTEIL does not sell your data

beeldSTEIL will not sell your personal details to third parties. We don't share any data with third parties. beeldSTEILs and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. beeldSTEIL uses cookies to recognize you on a next visit. Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. If desired, you can adjust your browser so you will no longer receive cookies during a visit.

Feedback

If you have any questions about this privacy statement, you can contact us. This privacy statement has been made with the utmost care. If you still see a reason for a supplement or adjustment, please contact us by e-mail.

 

Using Format